Om företaget

Om Mölndals Plåt


Mölndals Plåt AB är ett väletablerat företag inom ventilationsbranschen och byggnadsplåtslageri, beläget i Mölndals Kommun, som grundades av Arne Nilsson (far) och sonen Anders Nilsson 1979.


De första tjugo åren var all verksamhet inriktad på byggnadsplåtslageri, men efterhand utvecklades företaget allt mer inom ventilation och framför allt då inom luftbehandling i och med att kunderna allt mer kom från den sidan av branschen och de sista femton åren har företaget till huvuddelen jobbat på ventilationssidan.

Vid årsskiftet 2013/2014 gick Micael Jonasson in som delägare i företaget med stor erfarenhet och kunskap inom ventilationsbranschen, som bakgrund. Vi vänder oss till serviceföretag inom ventilation, fastighetsägare och förvaltare, små som stora byggföretag samt även till privatpersoner, och vi utför arbeten på till exempel offentliga byggnader, kontor, fabriker, industri och kyrkor. Det är viktigt för oss att med vårt arbete hålla en hög kvalitet och en miljöriktig tillverkning av våra produkter och tjänster samt att vi genom ett aktivt miljöarbete löpande utvärderar miljörisker och genom ständig utveckling försöker minimera vår negativa miljöpåverkan. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig samt tar fram en kostnadsfri offert.
Vi arbetar med ändamålsenlig maskinell utrustning i en funktionell lokal i Kållered.
Vi är certifierade enligt FR2000 och vi är även medlemmar i Entreprenörsföretagen.


KONTAKTA OSS
tel: 031 -795 4244

ADRESS
KONTAKT
INFO