Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Vår policy är att bedriva verksamheten så att vi kan motsvara våra kunders behov och som målsättning skall vi ha att överlämna felfria arbeten på överenskommen tid och till rätt pris.


  • Att kvalitetssäkra våra arbeten enligt Plåtslageriernas Riksförbund PLRs riktlinjer med FR2000.

  • Att i våra anbud erbjuda rätt produkter och kvalité efter önskad standard.

  • Att ha en nära och öppen dialog med såväl beställare som våra underleverantörer och leverantörer, för att säkerställa rätt kvalité.

  • Att garantera produktsäkerhet och kvalitet samt att säkerställa och överlämna ett komplett och felfritt arbete, med hjälp av egenkontroll.

  • Att leverera utlovad produkt efter utlovad leveranstid.

  • Att ständigt fokusera mot att förbättra och utöka kvaliteten i företagets generella arbete.
  • tt ha korta beslutsvägar vilket innebär att vi kan vara engagerade, kompetenta och kreativa, samt att vi kontinuerligt utbildas för att utvecklas.
KONTAKTA OSS
tel: 031 -795 4244

ADRESS
KONTAKT
INFO