Miljöpolicy

Miljöpolicy

Det vi gör nu påverkar miljön såväl idag som för kommande generationer. Omtanke om människor och miljö måste därför vara av yttersta vikt för vår verksamhet. Ansvaret för detta åvilar oss alla,
därför skall vi på Mölndals Plåt AB i sin verksamhet sträva efter:


  • Att följa gällande miljölagstiftning, förordningar och lokala miljöföreskrifter.

  • Vi skall aktivt ta miljöhänsyn så att vi förbygger och minimerar negativ miljöpåverkan.

  • Genom ett aktivt och systematiskt miljöarbete ska vi ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet och därigenom skapa nya affärsmöjligheter.

  • Vi skall fastställa och följa upp årliga miljömål.

  • Vi skall granska vår verksamhets miljöaspekter och arbeta för en ständig förbättring.

  • Vi skall välja produkter och metoder som minskar miljöpåverkan och föroreningar.
  • Sortering av avfall enligt myndighetskrav.

KONTAKTA OSS
tel: 031 -795 4244

ADRESS
KONTAKT
INFO