Tjänster & produkter

Byggnadsplåt

Vi utför även de flesta tjänster på byggnadsplåtssidan, så som band- och skivtäckningar, garneringsarbeten, fasadarbeten med såväl korrugerad plåt som plåtkassetter. Vi utför även inklädnader av skorstenar, takhuvar och olika beslagsarbeten samt att vi monterar
även alla former av vattenavvrinning. Vi kan även erbjuda serviceavtal- och underhållsarbeten.

Inom byggnadsplåtsområdet arbetar vi i materialen:
aluminium, aluminium-zink, galvaniserad, koppar, lackerad stålplåt, rostfritt samt zink.
Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig samt tar fram en kostnadsfri offert.
Samarbetspartners inom byggnadsplåtslageri.
KONTAKTA OSS
tel: 031 -795 4244

ADRESS
KONTAKT
INFO