Service och underhåll
Generic placeholder image

Byggnadsdelen

Vi utför även de flesta tjänster på byggnadsplåtssidan, så som band- och skivtäckningar, garneringsarbeten, fasadarbeten med såväl korrugerad plåt som plåtkassetter. Vi utför även inklädnader av skorstenar, takhuvar och olika beslagsarbeten samt att vi monterar även alla former av vattenavvrinning. Vi kan även erbjuda serviceavtal- och underhållsarbeten.

Vi lämnar underhåll- och åtgärdsförslag med prisuppgifter om så önskas.


Generic placeholder image

Ventilationsdelen

Vi erbjuder anpassade serviceavtal och underhållsarbeten både inom byggnads- och ventilation.
Kontinuerlig service och underhåll genom utvärdering av ventilationsanläggningarnas kondition och energi uttag är en viktig del att tänka på för att minska driftstörningar och miljöpåverkan. Även spjäll, värme-batterier och fläktarnas drivremmar bör med jämna intervaller ses över.

Vi lämnar underhåll- och åtgärdsförslag med prisuppgifter om så önskas.


KONTAKTA OSS
tel: 031 -795 4244

ADRESS
KONTAKT
INFO