Tjänster

Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig samt tar fram en kostnadsfri offert.

Ventilation

Vi tillverkar produkter inom ventilation- och luftreningsområdet med tillhörande detaljer samt att vi även gör projekteringar och entreprenader.

Vi har specialiserat oss på att bygga om och förbättra filterdelarna i ventilationsanläggningar, för bättre inomhusmiljö och energibesparing. Vi utför även montage av hela ventilationssystem och vi kan även erbjuda serviceavtal och underhållsarbeten samt att vi även erbjuder ventilationsrengöring av certifierade rengörare.

Inom ventilationsområdet arbetar vi i materialen: Aluminium-zink, galvaniserad- och rostfri plåt.

Produkter

Rektangulära ventilationskanaler.

Böjar, övergångar och dimmar till rektangulära kanaler.

Tak- och kanalfläktar.

Takgenomföringar.

Filterskåp.

Huvar, spjäll- och ytterväggsgaller.

Värmeåtervinning.

Cirkulära kanaler och ventilationssystem.

Entreprenad

Montering

Montage av ventilationsaggregat, cirkulära- och rektangulära ventilationssystem.
Montage av cirkulära kanaler och ventilationssystem. Förbättring av filterdelar med ett s.k. filterstativ med excenterlås,
vilket innebär att ett ramverk med excenterlåsning mot en packning, innebär en tätare infästning av luftfiltren. Intagshuvar, kombihuvar och avluftshuvar.

Målning

Rengörning och målning av plåttak

Nyproduktion och renovering

Vi utför plåtarbeten både på nyproduktioner och renovering av befintliga byggnader med smarta lösningar som ger ett bra resultat. Exempel på arbeten vi utför är band- och skivtäckningar, garneringar, fasadarbeten med beslag och plåtlister samt plåtkassetter och korrigerad vägg plåt. Takavvattning i samtliga material.

Ombyggnad

Förbättring av filterdelar med ett s.k.filterstativ med excenterlås, vilket innebär att ett ramverk med excenterlåsning mot en packning, vilket innebär en tätare infästning av luftfiltren.

Projektering

Framtagning av nya ventilationsanläggningar.

Tillverkning

Filterskåp för luftfilter, plåt ramar till filter kassetter samt filterstativ som är en ombyggnadsprodukt för befintliga ventilationssystem, för att uppnå mindre energiförbrukning. Egen tillverkning av ventilationskanaler, kanalböjar, dimensionsförändringar och övergångar etc.

Ventilationsaggregat

Tak- och kanalfläktar, aggregat, in- och avluftshuvar samt kombihuvar.