Tjänster & produkter

Entreprenad

Montering


Montage av ventilationsaggregat, cirkulära- och rektangulära ventilationssystem.
Montage av cirkulära kanaler och ventilationssystem. Förbättring av filterdelar med ett s.k. filterstativ med excenterlås,
vilket innebär att ett ramverk med excenterlåsning mot en packning, innebär en tätare infästning av luftfiltren. Intagshuvar, kombihuvar och avluftshuvar.

Målning


Rengörning och målning av plåttak

Nyproduktion och renovering


Vi utför plåtarbeten både på nyproduktioner och renovering av befintliga byggnader med smarta lösningar som ger ett bra resultat. Exempel på arbeten vi utför är band- och skivtäckningar, garneringar, fasadarbeten med beslag och plåtlister samt plåtkassetter och korrigerad vägg plåt. Takavvattning i samtliga material.

Ombyggnad

Förbättring av filterdelar med ett s.k.filterstativ med excenterlås,
vilket innebär att ett ramverk med excenterlåsning mot en packning, vilket innebär en tätare infästning av luftfiltren.

Projektering

Framtagning av nya ventilationsanläggningar.

Tillverkning

Filterskåp för luftfilter, plåt ramar till filter kassetter samt filterstativ som är en ombyggnadsprodukt för befintliga ventilationssystem, för att uppnå mindre energiförbrukning. Egen tillverkning av ventilationskanaler, kanalböjar, dimensionsförändringar och övergångar etc.

Ventilationsaggregat

Tak- och kanalfläktar, aggregat, in- och avluftshuvar samt kombihuvar.
Samarbetspartners inom entreprenad.
KONTAKTA OSS
tel: 031 -795 4244

ADRESS
KONTAKT
INFO